Close

Ce trebuie să știți cu privire la regulile de traversare a frontierei de stat dacă plecați în vacanță cu copiii?

Etichete aplicate

Orice părinte, chiar și în cazul în care este divorțat, poate călători de unul singur cu copilul peste hotare, fără a avea nevoie de o procură legalizată la notar din partea fostului soț.
       Legislația Republicii Moldova permite unuia din părinți să călătorească cu copilul minor fără a deține împuternicirea notarială din partea celui de-al doilea părinte. Acordul ambilor părinți este necesar doar în cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate. Baza juridică care reglementează condițiile la ieșirea din și intrarea în Republica Moldova este reglementată de Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova.

Totodată, în cazul călătoriei în baza actelor românești, vă sugerăm să dețineți careva acte de identitate ale Republicii Moldova care vor servi dovada cetățeniei Republicii Moldova și vă vor scuti de verificările suplimentare, referitoare la respectarea termenului de ședere pentru cetățenii străini în Republica Moldova.

Pentru început, în cazul în care planificăm o călătorie cu copiii minori, trebuie să ne asigurăm neapărat că pașaportul este perfectat pe numele lor și acesta are valabilitatea necesară.  Astfel, din primele zile de la naștere trebuie obținut documentul de călătorie.

Autoritățile de frontieră vor permite ieșirea din R. Moldova a cetățenilor minori, însoțiți de o persoană adultă în următoarele cazuri:

  • minorul este titular al unui pașaport individual și călătorește în străinătate însoțit de cel puțin unul din reprezentanții săi legali;
  • minorul este titular al unui pașaport individual și călătorește însoțit de un însoțitor, desemnat prin declarație de către un reprezentant legal.

În acest caz, persoana însoțitoare va prezenta următoarele acte: declarația unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal cu semnătura legalizată notarial prin care va fi exprimat acordul de însoțire a copilului în statul sau statele de destinație, vor fi prezentate scopul călătoriei, perioada de ședere și datele de identitate ale însoțitorului.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate este necesară declarația ambilor părinți, iar în cazul altor reprezentanți legali, în baza deciziei autorității tutelare.

Pot traversa frontiera R. Moldova fără însoțitor:

  • minorii care au împlinit vârsta de 14 ani și sunt înmatriculați la studii în alt stat traversează frontiera de stat prezentând actul de înmatriculare la instituția de învățământ respectivă și declarația eliberată de unul dintre părinți, autentificată notarial, care conține consimțământul acestuia pentru ieșirea și intrarea minorului în Republica Moldova. În cazul altor reprezentanți legali, consimțământul acestora se exprimă prin decizie a autorității tutelare;
  • minorul care este căsătorit, traversează frontiera de stat ca oricare persoană majoră, conform normelor generale, fără însoțitor și fără declarație de la reprezentant legal (Codul Civil RM).

Minorii care trec frontiera de stat sânt supuși aceluiași control al trecerii frontierei la intrare și ieșire ca și adulții, conform regulilor generale.

Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislația acestuia.

Traversarea frontierei în cazul minorilor care dețin cetățenie română

Autoritățile române precizează că în cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/reședința în străinătate (inclusiv în R. Moldova), care se deplasează însoțiți în statul în care au domiciliul/reședința, nu este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieșirea din România. Dovada domiciliului sau reședinței în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens, după caz: pașaportul minorului, permisul de reședință, adeverințe care atesta reședința etc. În cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/reședința în România, este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieșirea din România. De altfel, minorul însoțit de doar un părinte nu va putea traversa frontiera la ieșirea din România fără permisiunea celui de-al doilea părinte.

La fel, dacă se beneficiază de pluralitatea de cetățenii, Poliția de Frontieră a R. Moldova recomandă la traversarea hotarului să se prezinte pașaportul respectiv (de exemplu, cel românesc) și un act de identitate eliberat de autoritățile Republicii Moldova. Documentul moldovenesc va servi ca dovada cetățeniei Republicii Moldova și va scuti de verificările suplimentare, referitoare la respectarea termenului de ședere și chiar va permite micșorarea timpului de așteptare pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei de stat.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on odnoklassniki
OK

Sună la linia fierbinte pentru migrație sigură și anti-trafic

(apel gratuit în RM)​

(pentru apeluri de peste hotare)​