172015Iun
Studii peste hotare …?

Studii peste hotare …?

facebookgoogle_pluspinterestlinkedinmail

Tinerii din Republica Moldova balansează între dorința de a rămâne pe meleagurile țării natale şi oportunitatea de a face studii peste hotare. Necesitățile cotidiene și aspirația spre un viitor decent și stabil îi determină pe mulți dintre ei să meargă la studii în alte țări mai dezvoltate.

Plecarea la studii în străinătate implică însă aspecte pe care fiecare tânăr ar trebui să le cunoască pentru a evita anumite riscuri sau situaţii de vulnerabilitate.

Astfel, dacă doriți să plecați individual la studii peste hotare, atunci este necesar să:

 • selectați ţara în care planificați să studiați;
 • identificaţi instituţiile de învăţământ care oferă burse pentru străini;
 • aflați la ambasada ţării respective care sunt actele necesare pentru a deschide viză/permis de studii;
 • pregătiți actele necesare.

Dacă alegeți să plecați la studii prin intermediul Ministerului Educaţiei din Republica Moldova, trebuie să:

 • aflați care sunt ţările cu care Republica Moldova are acorduri bilaterale în acest sens;
 • aflați care sunt condiţiile de aplicare și actele necesare pentru aceasta;
 • stabiliți ce tipuri de studii propun aceste ţări (universitare, masterat , doctorat).

Dacă însă, doriți să aplicați la o bursă, un grant sau alte programe de studii, atunci:

 • decideţi în ce ţară vreți să studiați;
 • aflați la ambasada ţării respective dacă există astfel de burse/programe pentru cetăţenii Republicii Moldova;
 • informați-vă despre condiţiile şi procedura de participare/apşicare;
 • solicitați informaţii despre existenţa unor burse/programe,oferite/ implimentate prin intermediul unor reprezentanţe oficiale în Republica Moldova (de exemplu, Ambasade, Fundaţii, organizaţii internaţional ş.a.).

Potrivit Ministerului de Educație din Republica Moldova: ,,circa 6.000 de burse de studii peste hotare vor fi oferite în anul de studii 2015-2016 în baza celor peste 50 de tratate internaționale încheiate între Guvernul Republicii Moldova și guvernele altor state.

Cele mai multe burse – 5500 la număr sunt oferite în baza tratatului în domeniul educației încheiat cu România. Totodată, doritorii de a studia peste hotarele țării vor putea opta și pentru alte țări, inclusiv Federația Rusă, Bulgaria, Turcia, Slovacia, Cehia, Letonia, China, Qatar.

O altă oportunitate de studii peste hotare o reprezintă Programele educaționale ale Guvernelor unor state, precum Guvernul Republicii Franța (Alianța Franceză); Guvernul Statelor Unite ale Americii (Programele Flex, Fulbright, Muski etc.), Guvernul Germaniei (DAAD).

Începând cu 1 ianuarie 2014, tinerii din Republica Moldova pot opta și pentru programe de mobilitate oferite în cadrul noului program al UE pentru educație, instruire, sport și tineret – „Erasmus+”, deschis și pentru țările din Parteneriatul Estic. Studenții din țările Parteneriatului Estic vor avea posibilitatea de a primi subvenții pentru a participa la programele comunitare de masterat. Totodată, programul UE oferă posibilitatea unor studii doctorale, astfel de burse urmând a fi finanțate din programul „Marie Skłodowska-Curie”, parte a noului program Orizont 2020 pentru cercetare și inovare.

În același timp, tinerii pot alege și programele de mobilitate academică oferite de către organizaţii internaţionale şi regionale, precum Consiliul Europei, UNESCO, Inițiativa Central Europeană, Programul (CEEPUS) și altele. ’’

Pentru alte informaţii şi sfaturi utile nu ezitaţi să sunaţi la Linia Fierbinte 0800 77777.