Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut şi până în prezent Republica Moldova se confruntă cu un puternic flux de migraţiune a populaţiei. Faţă de acest fenomen se discută în contradicţie, unii specialişti vorbind punctând avantajele lui, alţii indicând consecinţele. Primii consideră că datorită migraţiei, Moldova a evitat mari explozii de nemulţumire socială, că remitenţele celor ce lucrează peste hotare ţin economia republicii pe linia de plutire, că experienţa celor care au muncit o perioadă în Occident poate schimba, după revenire, mentalitatea, inclusiv economică, a celor rămaşi acasă.

Cei care se axează pe consecinţe scot în evidenţă numărul sporit de copii rămaşi fără căldura părintească şi creşterea numărului cazurilor de depresie printre minori, lipsa braţelor de muncă calificate, exodul creierilor ş.a.  O consecinţă a migraţiei este şi faptul că ea „alimentează” şi va mai „alimenta” un fenomen et negativ – traficul de fiinţe umane.

Pentru evitarea riscul acestuia din urmă, Centrul Internaţional „La Strada” a creat un serviciu telefonic dedicat – Linia Fierbinte Naţională 0 800 77777 (apel gratuit pe teritoriul Republicii Moldova) şi 022 23.33.09 (pentru apeluri de peste hotare), pin intermediul căreia informează publicul larg despre migraţia sigură. Această informaţie este disponibilă atât prin apeluri directe la numerele de telefon indicate, cât şi prin skype / email, iar acum şi prin intermediul prezentului portal www.migratiesigura.md Consultanţii de la Linia Fierbinte întotdeauna vin cu grupaj de informaţii, menite să sporească siguranţa Dvs. în cazul unei eventuale intenţii de a pleca peste hotare, indiferent de scopul plecării.

Pentru a evita riscul traficării, dar şi alte situaţii vulnerabile, nu ezitaţi să ne sunaţi sau să accesaţi protalul www.migratiesigura.md