282016Sep
Cartea Albastră UE

Cartea Albastră UE

facebookgoogle_pluspinterestlinkedinmail

De mai mulţi ani cetățenii Republicii Moldova pleacă peste hotarele republicii în căutarea unui loc de muncă. O parte dintre aceștia posedă cetățenie dublă, una dintre ele fiind a unui stat din Uniunea Europeană. Pentru cei ce nu posedă cetățenia unui stat UE, angajarea în calitate de cetățean al Republicii Moldova în Uniunea Europeană este deseori o procedură complicată și anevoioasă.

De asemenea, mulți dintre moldoveni acceptă să presteze munci necalificate (lucrători în construcții, îngrijitori etc.), chiar având studii superioare și experiență profesională. Ceea ce puțini cunosc este faptul că există și posibilitatea de angajare în câmpul muncii în calitate de lucrători de înaltă calificare.

Din cauza lipsei de personal cu care se va confrunta Uniunea Europeană în următoarele două decenii, pentru a atrage lucrători de calificare înaltă, a fost înfiinţată, prin Directiva 2009/50/CE din 25 mai 2009, „Cartea Albastră a UE”.

Cartea Albastră UE este un permis european de muncă, care le oferă imigranților cu o calificare profesională înaltă să lucreze și să trăiască în orice țară din cadrul Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei, Irlandei și Marii Britanii, care nu sunt parte la proiect.

Cartea Albastră oferă dreptul de muncă și rezidență pe teritoriul unui stat membru UE pentru o perioadă standard de valabilitate între 1 și 4 ani în funcţie de ţara UE , fiind însă limitaţi pentru primii doi ani la locuri de muncă care sunt conforme criteriilor de admisie, după care pot solicita alte locuri de muncă înalt calificate în condiţii egale cu cetăţenii statelor membre. Posesorul Cărții Albastre poate fi însoțit în Uniunea Europeană de familia sa și beneficiază de securitate socială.

Persoanele care solicită Cartea Albastră trebuie să îndeplinească următoarele criterii de admisie:

  •  să prezinte un contract de muncă valabil pentru un loc de muncă de calificare înaltă pentru cel puțin un an în statul membru respectiv;
  • să prezinte un document care să ateste îndeplinirea tuturor condițiilor pentru exercitarea profesiei;
  • să prezinte un document de călătorie valabil, o cerere pentru viză sau viza, dacă aceasta este necesară, și dovada unui permis de ședere valabil sau a unei vize naționale de lungă ședere, după caz;
  • să prezinte dovada că deține sau că a solicitat o asigurare în caz de boală;
  • să nu fie considerat o amenințare pentru ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică.

În cazul în care solicitantul întrunește toate condițiile de mai sus poate depune personal sau prin intermediul angajatorului o solicitare pentru obținerea Cărții Albastre UE la ambasada sau consulatul statului respectiv.

De asemenea, în Directiva 2009/50/CE din 25 mai 2009 sunt stipulate și motivele de refuz a solicitării de Carte Albastră, care sunt următoarele:

  • în cazul nerespectării criteriilor de admisie specificate mai sus;
  • atunci când documentele prezentate au fost obținute prin fraudă, au fost falsificate sau modificate;
  •  dacă se află la evidență ca șomer cetățeanul statului respectiv, acesta are prioritate;
  • în cazul în care statul terț (în cazul de față Republica Moldova), de asemenea, se confruntă cu deficit de personal de aceeași calificare ca și solicitantul;
  • dacă angajatorul a fost sancționat pentru muncă nedeclarată și/ sau angajare ilegală.

De asemenea, autoritățile pot retrage o Carte Albastră UE sau să nu o reînnoiască dacă posesorul nu mai îndeplinește condițiile inițiale sau a fost în șomaj timp de peste trei luni.

Ceea ce este important de știut este că salariul anual brut care rezultă din salariul lunar sau anual indicat în contractul de muncă sau în oferta fermă de angajare nu trebuie să fie inferior pragului salarial relevant stabilit și publicat în acest scop de către statele membre. Acest prag se stabilește la o cifră de cel puțin 1,5 ori mai mare decât salariul mediu anual brut în statul membru în cauză.

Cartea albastră a UE este o oportunitate excelentă pentru persoanele din țările terțe, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, care nu au cetățenia unui stat membru UE și doresc să migreze în UE în vederea ocupării unui loc de muncă de calificare înaltă.

 Pentru mai multe detalii contactați-ne gratuit la Linia Fierbinte 0800 77777.