292016Mar
Călătoriile în spațiul Schenghen și restricțiile de intrare

Călătoriile în spațiul Schenghen și restricțiile de intrare

facebookgoogle_pluspinterestlinkedinmail

Deși acordul de liberalizare a regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova a intrat în vigoare încă din 28 aprilie 2014 și permite conaționalilor noștri călătorii fără vize în țările din Spațiul Schengen, mulți dintre ei nu cunosc care sunt principalele cerințe ale acestui acord și încalcă prevederile lui, ajungând să fie deportați din țările de destinație sau întorși de la frontieră, refuzându-li-se accesul în țările Uniunii Europene.

Liberalizarea regimului de vize permite călătorii fără vize pentru o perioadă de până la 90 de zile în decursul  a 180 de zile (șase luni) doar cetăţenilor Republici Moldova, deținători de pașapoarte biometrice. În perioada de 90 de zile pot fi efectuate mai multe călătorii, dar regimul liberalizat de vize nu prevede dreptul la muncă, studii, reîntregirea familiei sau alte scopuri care presupun ședere pe termen lung (peste 90 de zile). În acest sens este necesar a solicita în continuare vize naționale ale statelor UE, în baza cărora ulterior vor fi solicitate permise de ședere.

În timpul aflării în UE trebuie respectate regulile de intrare și de ședere pe teritoriul statelor, în particular să nu fie depășit termenul de 90 de zile (în decursul a 180 de zile), precum și să fie respectată legislația locală, inclusiv regulile de circulație rutieră și ordinea publică. Persoanele care încalcă regulile de ședere vor fi puse în situația de a părăsi sau vor fi deportate forțat din țara UE și vor avea interdicție de a intra în UE pentru un termen de la 1 până la 5 ani. Alternativ pot fi aplicate măsuri administrative: amenzi ce pot ajunge până la 3000 de euro. În cazul neachitării amenzilor, persoanei respective nu i se va mai permite să intre în țara respectivă.

Eliminarea regimului de vize nu anulează alte condiții de intrare și ședere de scurtă durată. Statele membre au dreptul de a refuza intrarea și șederea de scurtă durată pe teritoriul acestora dacă una sau mai multe din condițiile de intrare nu sunt îndeplinite.

Refuzul de  acces în spațiul Schengen/UE poate fi aplicat persoanelor care:

  • nu dețin documentul de călătorie valabil sau documentele ce permit trecerea frontierei;
  • nu pot justifica scopul călătoriei și condițiile de ședere preconizată;
  • nu dețin mijloace financiare suficiente, atât pentru durata șederii preconizate, cât și pentru întoarcerea în țara de origine;
  • sunt în lista persoanelor care reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, sănătatea publică sau  securitatea internă și relațiile internaționale ale Statelor membre;
  • sunt în lista persoanelor a căror intrare este interzisă în cel puțin un stat UE/Schengen sau  pentru care au fost emise semne de alertă în Sistemul de Informație Schengen (SIS) cu scopul de a interzice intrarea în Statele membre;
  • au fost condamnate în orice stat Schengen/UE pentru o infracțiune pedepsită conform Codului penal cu ce puțin 1 an de închisoare;
  • au făcut obiectul unui ordin de părăsire forțată (deportare sau expulzare);
  • există dovezi că persoana este implicată în activități criminale sau dovezi clare că intenționează să facă acest lucru.

În cazul în care una din condiţiile menţionate nu este îndeplinită şi intrarea pe teritoriul unui stat membru este refuzată, cetățeanul Republicii Moldova va primi o decizie în formă scrisă pe un formular tip, care va conţine motivele exacte pentru care i-a fost refuzată intrarea. Decizia va fi înmânată resortisantului contra semnătură. Persoanele cărora li s-a interzis intrarea au dreptul să formuleze o cale de atac, care se va face în concordanţă cu normele naţionale ale statului membru vizat. Persoanei i se va înmâna o informaţie detaliată privind termenii, instituţia competentă unde urmează a fi exercitată calea de atac. Exercitarea căii de atac nu va atrage după sine suspendarea deciziei de interdicţie a intrării.

Aşadar, pentru a minimaliza riscul unui eventual refuz de intrare în spațiul UE chiar la frontieră, din partea serviciilor europene de frontieră, cetățenii Republicii Moldova, care doresc să călătorească fără vize în Europa, ar trebui să țină cont de toate recomandările, pentru a beneficia pe deplin de facilitatea oferită. Iar dacă presupun că ar putea avea interdicție de intrare pe teritoriul unui stat membru UE, să verifice personal la Ambasada sau Misiunea Consulară a statului respectiv în Republica Moldova.

Pentru mai multe detalii privind călătoriile de scurtă durată în spațiul Schenghen în baza pașaportului biometric contactați-ne la Linia Fierbinte 080077777 și informați-vă despre toate condițiile înainte de plecare.